Мемлекеттік сатып алу

ҚР қолданыстағы заңның нормаларына сәйкес, яғни ҚР 2004 жылғы 9 шілдедегі №588 "Электр энергиясытуралы" заңның 14 б. 2 т. сәйкес тауар және қызмет нарығында электр және жылу энергиясы нақты айтқанда тауар болып келеді, сондықтан бюджетті кұйымдар электрмен жабдықтау келісімшартын жасасқан кезде мемлекеттік сатып алу порталында бірыңғай номенклатураның анықтамалығынан, бөлімдегі тауарлардан – 351110.100.000000 - электрэнергиясынанТЖҚЖ кодын енгізукеректігінесіңізгесаламыз. Бұлсондай-ақэлектрондышот-фактуралардыңақпараттықжүйесінешот-фактураларды дұрыс жүктеудің міндетті шарты болып табылады.

жеке кабинет